Z důvodu probíhajících sanačních pracech na budově fary po havárii vodovodu, jsou komunikace na ul. Masarykova a jednosměrná ul. Benešova stále neprůjezdné, a to dle výsledků posudku statika, předběžně do 10.7.2019. O dalších výsledcích statického šetření budete průběžně informováni.  

Ulice Masarykova a Benešova bude dle aktuální informace průjezdná pravděpodobně od 22.7.2019. Ohledně zastávky Masarykova (U Matěje) a nám. Svobody (směr do Olympie) nám nejsou aktuální informace zatím známy. O dalších změnách vás budeme informovat.  

Změna ordinační doby o prázdninách: OTEVŘÍT

Datum publikace: 
16. 7. 2019
Datum sejmutí: 
1. 8. 2019

mobilní telefon

Soubory: 
Datum publikace: 
15. 7. 2019
Datum sejmutí: 
22. 8. 2019

Město Modřice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2051/3 k.ú. Modřice - více viz příloha